Po prihlásení na intranet RENOMIA NETWORK získate kompletné informácie o exkluzívnych produktoch, nadštandardných podmienkach a ďalších výhodach určených iba pre členov RENOMIA NETWORK a ich klientov.

Prihlásenie klienta
alebo zatvoriť

Kontakty

V prípade otázok či pripomienok kedykoľvek kontaktujte: 

VEDENIE RENOMIA, s.r.o.:

Ing. Henrich Ihnát – štatutár
Ing. Martin Loubr MBA - štatutár

ODDELENIE RENOMIA NETWORK

PaedDr. Mária Bobová
Riaditeľka oddelenia RENOMIA NETWORK
e-mail: maria.bobova@renomianet.sk
mobil: +421 911 249 074

Mgr. Jana Medovičová
Špecialista administratívnej podpory
Oddelenia RENOMIA NETWORK
e-mail: jana.medovicova@renomia.sk
mobil: +421 911 810 469

Lucia Holáseková
Špecialista administratívnej podpory
Oddelenia RENOMIA NETWORK
e-mail: lucia.holasekova@renomia.sk
mobil: +421 902 555 522

MARKETINGOVÉ ODDELENIE

Zuzana Lišková 
Content creator/copywriter
e-mail: Zuzana.Liskova@renomia.sk
mobil: +421 907 720 119

COMPLIANCE MANAGER

Ing. Mgr. Oľga Hromníková
Compliance manager
e-mail: olga.hromnikova@renomia.sk
mobil: +421 903 426 957

 

RENOMIA, s.r.o. je samostatný finančný agent pre sektory poistenia alebo zaistenia, doplnkového dôchodkového sporenia, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, a prijímania vkladov. Registračné číslo v NBS 67643. Zápis v registri NBS je možné overiť na stránke: www.nbs.sk.

RENOMIA, s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie vo vlastnom mene, alebo prostredníctvom podriadených finančných agentov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu podľa §9 zákona č.186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Sme súčasťou RENOMIA Group

  • Najväčší poisťovací maklér v strednej a východnej Európe
  • Medzinárodný tím skúsených odborníkov
  • Najvýhodnejšie ceny a podmienky

Kde pôsobíme

Kontakt

RENOMIA, s.r.o.
Oddelenie RENOMIA NETWORK
Panenská 7
811 03 Bratislava
e-mail: info@renomianet.sk